آموزش باغبانی و کشاورزی , آموزش کاشت بذر وداشت و برداشت , آموزش گل کاری و تزئین باغچه و پاسیون , آموزش کاشت و پرورش بونسای , آموزش کاشت بذر سبزی جات و صیفیجات در منزل

فیزیولوژی گیاهی

فیزیولوژی گیاهی فیزیولوژی دانشی است که وظیفه‌اش بررسی عملکرد (Function) موجودات زنده است. ماهیت بررسی در این علم ، وظیفه و کارکرد اندامهاست. نام قدیمی فیزیولوژی وظایف‌الاعضا بوده است. فیزیولوژی گیاهی ، مطالعه اعمال حیاتی گیاه ، فرایندهای رشد و نمو ، متابولیزم و تولید مثل گیاهان است. دید کلی کشف قوانینی که بر تغذیه…

خرید انواع بذر

انواع بذر

انواع بذر , انواع بذر گل , انواع بذر سبزیجات , بذر صیفی جات بذر بذر به بخشی از گیاهان مورد توجه در کشاورزی و باغبانی گفته می‌شود که می‌تواند به تکثیر و تولید مثل آن گیاه منجر شود. در کشاورزی به هر بخش از گیاه که بتواند نسل دیگری از همان گیاه را تولید…

پرداخت وجه

اطلاعات واریز

اگر در خرید آنلاین از سایت مشکل داشتید باید مرورگر و دستگاه خود را عوض کنید یا کارت به کارت کنید.   اطلاعات واریز:   بانک ملی شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۲۹۵۵۴۷۹۵۵ به نام طاهره احمدی   اگر در خرید آنلاین از سایت مشکل داشتید باید مرورگر ویا دستگاه خود را عوض کنید یا کارت به کارت…